از طرف کمیسیون امنیت ملی؛

کوثری، کامران و دستغیب اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 94 شدند

مجلس

پس از تصمیم‌گیری اعضای کمیسیون امنیت ملی، اسماعیل کوثری، احمدرضا دستغیب و حسن کامران به عنوان اعضای کمیسیون امنیت ملی برای حضور در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه انتخاب شدند.

اسماعیل کوثری، احمدرضا دستغیب و حسن کامران، ‌به عنوان نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه 1394 انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا پس از تصمیم‌گیری اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در جلسه روز یکشنبه٬ اسماعیل کوثری، احمدرضا دستغیب و حسن کامران به عنوان اعضای کمیسیون تلفیق بودجه از سوی کمیسیون امنیت ملی انتخاب شدند.

 

کد N647491