سلیمانی:

ارائه خدمات در محل زندگی مردم هدف اصلی راه اندازی دفاتر پیشخوان است

سیاسی

شهرکرد - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ارائه خدمات سازمان ها و ادارات دولتی در محل زندگی مردم هدف اصلی راه اندازی دفاتر پیشخوان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی ظهر یک شنبه در کارگروه دفاتر پیشخوان با اشاره به اینکه ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان باید مطلوب تر شود، عنوان کرد: خدمات ادارات و سازمان ها باید به دفاتر پیشخوان سپرده شود تا مردم راحت تر و مطلوب تر بتوانند از خدمات استفاده کنند.

وی افزود: توسعه دفاتر پیشخوان موجب ایجاد اشتغال می شود و رقابت نیز در ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر ایجاد می شود.

وی تاکید کرد: ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان با سرعت بیشتر انجام می شود و مردم دسترسی بهتری برای گرفتن خدمات دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت:ارائه خدمات در محل زندگی مردم در دفاتر پیشخوان یکی از اهداف مهم ایجاد دفترهای پیشخوان دولت است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۴۳ دفتر پیشخوان در استان چهارمحال و بختیاری در حال فعالیت است، تاکید کرد: باید بستر های لازم برای ارائه خدمات بیشتر در دفاتر پیشخوان ایجاد شود.

سیامک سلیمانی با اشاره به اینکه مردم به راحتی می توانند خدمات بسیاری از ادارات در محل زندگی خود دریافت کنند، بیان کرد: با راه اندازی دفتار پیشخوان دیگر نیاز نیست مردم با طی مسافت های بسیار به ادارات و سازمان ها بروند.