مخالفت کابل با انتقال تسلیحات به جا مانده غربی درافغانستان به اوکراین

سیاسی

افغانستان مخالفت خود را با انتقال تسلیحات باقیمانده از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به اوکراین اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوراسیا ریویو، یکی از مقامات کاخ ریاست جمهوری افغانستان در گفتگو با خبرگزاری تاس اعلام کرد که کابل مخالف تصمیم واشنگتن برای انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی باقیمانده از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به اوکراین است.

نماینده دولت اشرف غنی احمد زی با اشاره به گفتگوی رئیس جمهوری افغانستان با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره تصمیم انتقال باقیمانده تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا به اوکراین در زمان سفر به واشنگتن در ژانویه 2015 گفت کابل در پی استفاده از این تسلیحات برای تقویت ظرفیت‌ های مقابله‌ ای خود برای نابودی نیروهای طالبان در جنوب افغانستان است.