اردوغان:

آمریکا حقیقت بازداشت خبرنگارانش را کتمان می کند

سیاسی

رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به انتقاد آمریکا از بازداشت خبرنگاران کشورش گفت که واشنگتن خود حقیقت دربند بودن خبرنگارانش را کتمان می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان،"رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه همچنین اظهار داشت: آمریکا و اروپا خود شماری از خبرنگارانشان را در بند کرده اند و این در حالی است که همواره این امر را منکر شده و آن را کتمان می کنند.

رئیس جمهوری ترکیه افزود: زمانی که این اتفاقات در کشورهای خودشان روی می دهد آن را پنهان می کنند.

وی همچنین در ادامه سخنان انتقادآمیز خود تصریح کرد: آنها این حقیقت را پنهان می کنند که خبرنگاران در اسرائیل تبعید یا کشته می شوند.

اروپا پیش از آنکه درس دموکراسی به ترکیه بدهد باید مشکل اسلام هراسی و نژادپرستی در اروپا را حل کند.

اردوغان در ادامه گفت: ما کشوری نیستیم که شایسته شنیدن انتقاد از اروپا باشیم.