7 نهاد سوئدی احضار رئیس جمعیت الوفاق بحرین را محکوم کردند

سیاسی

همزمان با ممانعت نظامیان رژیم آل خلیفه از همراهی وکلای دبیر کل جمعیت الوفاق در جلسه احضاریه هفت نهاد اجتماعی سوئدی احضار وی به اداره آگاهی را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآت البحرین، به دنبال احضار "شیخ علی سلمان" دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین، بزرگترین و مهمترین جمعیت اپوزسیون این کشور، هفت نهاد اجتماعی سوئد این اقدام را به شدت محکوم کردند.

این نهادها با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که احضار شیخ سلمان به اداره آگاهی در راستای اقدامات فریبکارانه و توطئه آمیز رژیم آل خلیفه صورت می گیرد.

این نهادها همچنین اعلام کردند که رژیم آل خلیفه به جای اینکه پاسخگوی مطالبات احزاب و گروههای مخالف بحرینی باشد و پای میز مذاکره بنشیند بیش از پیش به اقدامات متجاوزکارانه خود ادامه می دهد و نتوانسته است که راهکارهای امنیتی خوبی را اتخاذ کند.

نظامیان رژیم بحرین روز گذشته با محاصره منزل شیخ علی سلمان، به وی برای حضور در اداره آگاهی احضاریه ارائه دادند.

 وی در حالی امروز به اداره آگاهی مراجعه کرد که نظامیان رژیم آل خلیفه از همراهی وکلای وی در جلسه امروز ممانعت کردند.

جمعیت الوفاق احضار شیخ سلمان را امری خطرناک، غیر قابل قبول و تلاش رژیم بحرین برای فرافکنی در خروج از بحرانی است که در آن قرار گرفته توصیف کرد.