داعش اطراف پایگاههای خود خندق حفر می کند

سیاسی

گروهک تروریستی داعش در حال کندن خندق هایی اطرف پایگاه های خود در منطقه تکریت است و خود را برای جنگ علیه نیروهای مردمی و ارتش عراق آماده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه رای الیوم نوشت: نیروهای عشائر در منطقه تکریت مرکز استان صلاح الدین خبر دادند که گروهک تروریستی داعش در حال کندن خندق هایی اطرف پایگاه های خود در این منطقه است و خود را برای جنگ علیه نیروهای مردمی و ارتش عراق آماده می کند.

این روزنامه در ادامه نوشت: این گروهک تروریستی همچنین در روزهای اخیر به ایجاد خاکریزهایی در چندین محور در مکان های راهبردی شهر تکریت اقدام کرده است.

شایان ذکر است که ارتش عراق در روزهای اخیر توانست ضربه سنگینی به داعش وارد کند. ارتش عراق به همراه نیروهای مردمی توانست 100داعشی  را به هلاکت برساند و انبارهای سلاح این گروهک در جنوب شهر تکریت را در اختیار بگیرد.