موافقت مجلس با رفع ممنوع‌الخروجی برخی بدهکاران بانکی و مالیاتی تا پایان سال 95

ایسنا خبر داد:

بر اساس ماده 3 این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در مواد 1 و 2 این قانون می‌باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تا پایان سال 95 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهی‌های مذکور و در سقف مبلغ یادشده مرتفع نماید.

همچنین بر اساس تبصره‌ای، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1395 از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری نمایند.

 

23302

کد N646179