دستگیری رئیس جمعیت هیئتهای حسینی(ع) در بحرین

سیاسی

منابع بحرینی از دستگیری رئیس جمعیت هیئتهای حسینی(ع) در منطقه العکر توسط نظامیان رژیم آل خلیفه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآت البحرین، نظامیان رژیم آل خلیفه شب گذشته با حمله به منطقه "العکر"، "شاکر عبدالرسول" رئیس جمعیت هیئتهای حسینی را به همراه دو نفر دیگر بازداشت کرد.

نظامیان آل خلیفه با حمله به این منطقه از ورود و خروج اهالی از منازلشان برای ساعاتی جلوگیری کردند.