توكلی در تذكری آیین‌نامه‌ای:

افتخار می‌كنم اگر اشتباهی كرده باشم٬ عذرخواهی كنم

مجلس

سخنگوی دولت که می‌گوید گزارش برداشت ۴.۱ میلیاردی نادرست است و عذرخواهی شود٬ باید بداند افتخار می‌کنم اگر اشتباهی کرده باشم از دولت و مجلس عذرخواهی کنم.

توکلی در تذکری تاکید کرد: اینگونه صحبت کردن دولت به‌شان مجلس صدمه می‌زند و من وظیفه خود می‌دانم تا ازشان مجلس دفاع کنم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: سخنگوی دولت که می‌گوید گزارش برداشت ۴.۱ میلیاردی نادرست است و عذرخواهی شود٬ باید بداند افتخار می‌کنم اگر اشتباهی کرده باشم از دولت و مجلس عذرخواهی کنم.

وی ادامه داد: اما اینگونه صحبت کردن به‌ شان مجلس صدمه می‌زند و وظیفه خود می‌دانم از شان مجلس دفاع کنم.

توکلی اضهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات گزارشی منتشر کرده که در مجلس قابل قرائت است و با تشخیص مجلس٬ به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.

همچنین رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر بیان داشت: دیوان محاسبات یک مرجع رسمی است و گزارشش در کمیسیون بودجه بررسی می‌شود. ما چیزی مبنی بر این‌که تخلفی در کار مجلس صورت گرفته باشد ندیدیم و آقایان دولتی هم باید مطیع قانون باشند.

کد N646019