وزیر اقتصاد ترکیه هفته آینده در تهران

سیاسی

سفیر ایران در ترکیه در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد : در پاسخ به سفر آقای نعمت زاده به آنکارا ، آقای زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه هفته آینده به تهران می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیکدلی، سفیر ایران در ترکیه در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد: در پاسخ به سفر آقای نعمت زاده به آنکارا، زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه هفته آینده به تهران می رود.

وی درباره اهداف این سفر نوشت: برای توسعه تجارت در سال 2015 بسته های کاری در نظر گرفته شده است.