با حضور رییس جمهور صورت گرفت؛

آغاز بیست و نهمین دوره تجلیل از تولید کنندگان برتر کشاورزی

دولت

مراسم بیست و نهمین دوره تجلیل از تولید کنندگان برتر کشاورزی با شعار اقتصاد مقاومتی با کشاورزی دانش بنیان در سالن اجلاس سران آغاز شد.

بیست و نهمین دوره تجلیل از تولید کنندگان برتر کشاورزی با حضور رییس جمهور آغاز شد.

به گزارش ایلنا، مراسم بیست و نهمین دوره تجلیل از تولید کنندگان برتر کشاورزی با شعار اقتصاد مقاومتی با کشاورزی دانش بنیان در سالن اجلاس سران آغاز شد.

قرار است در این مراسم با حضور رییس جمهور از 64 کشاورز برتر کشور تجلیل شود.

کد N645775