اعتصاب غذا زندانیان بحرین در اعتراض به نقض قانون

سیاسی

برخی از زندانیان بحرین در اعتراض به نگهداری یکی از زندانیها در سلول انفرادی خارج از ضوابط و قوانین زندانها دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآت البحرین، کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان منطقه بنی جمره در شمال بحرین  با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که زندانیان این منطقه در همراهی با بازداشت شدگان منطقه "الدراز" دست به اعتصاب غذا زدند.

شایان ذکر است زندانیان منطقه الدراز در اعتراض به اقامت بیش از حد یکی از زندانیان بحرین در زندان انفرادی که خارج از ضوابط و چارچوب قوانین زندانها است دست به اعتصاب زده اند.