مديران كل حوزه استاندار و حراست استانداری هرمزگان منصوب شدند

سیاسی

بندرعباس - مديران كل حوزه استاندار و حراست استانداری هرمزگان با حكم استاندار هرمزگان منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم جادری استاندار هرمزگان با صدور حكمی رضا پوربابایی را به عنوان مشاور استاندار و مدیركل حراست استانداری هرمزگان منصوب كرد.

در متن این حكم آمده است:

با استعانت از خداوند منان و نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی به موجب این حكم به سمت مشاور استاندار و مدیركل حراست استانداری منصوب می شوید.

تلاش در جهت صیانت و حراست از مجموعه منابع استانداری در ابعاد اسنادی، پرسنلی و فیزیكی با بهره مندی از افراد خدوم و دلسوز مورد تاكید است.

امید است در پرتو عنایات الهی و با جدیت و پشتكار و در راستای منویات مقام عظمای ولایت، در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

پیش از این منصور یساسی منفرد مدیركل حراست استانداری هرمزگان بود.

همچنین از جمله سوابق مدیریتی رضا پوربابایی، مسئولیت فرمانداری شهرستان پارسیان بوده است.

مدیركل حوزه استاندار هرمزگان منصوب شد

همچنین استاندار هرمزگان با صدور حكمی منصور یساسی منفرد را به عنوان مشاور استاندار و مدیركل حوزه استاندار هرمزگان منصوب كرد.

در متن این حكم آمده است:

با استعانت از خداوند منان و نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی به موجب این حكم به سمت مشاور استاندار و مدیركل حوزه استاندار منصوب می شوید.

امید است در پرتو عنایات الهی و با جدیت و پشتكار و در راستای منویات مقام عظمای ولایت، در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

شایان ذكر است؛ منصور یساسی منفرد پیش از این مدیركل حراست استانداری هرمزگان و سرپرست اداره كل حوزه استاندار هرمزگان بود.