میچ مک کانل:

تحریم های سنا ایران را به مذاکره واداشت

سیاسی

رهبر اکثریت سنای آمریکا مدعی شد تحریم هایی که اوباما با آن مخالف بود موجب شده که ایران بر سر میز مذاکرات با غرب بنشیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "میچ مک کانل" رهبر اکثریت سنای آمریکا در گفتگو با روزنامه صهیونیستی "اسرائیل هیوم" گفت طرح اعمال تحریم های یکجانبه جدید این کشور علیه ایران با آغاز به کار دور جدید کنگره، در دستور کار قرار می گیرد.

در حال حاضر دو موضوع در مورد ایران در دستور کار کمیته روابط خارجی سنا قرار دارد: طرح تحریم های کرک-منندز و دیگری طرحی پیشنهادی که باید مورد تصویب کنگره قرار گیرد. انتظار می رود این کمیته به محض آغاز دور جدید نشست های کنگره به بررسی این طرح بپردازد.

وی با تکرار ادعاهای مقامات صهیونیستی مبنی بر تهدید آمیز بودن ایران برای منطقه مدعی شد تحریم هایی که ایران را وادار به نشست بر سر میز مذاکرات هسته ای کرد، خواسته رئیس جمهور نبود، اما این تحریم ها به تصویب سنا رسید و شخص اوباما نیز پس از دریافت، آن را امضا کرد.

مک کانل با این حال اذعان کرد که اوباما در سخنان ژانویه گذشته خود تهدید کرده طرح کرک-منندز را وتو می کند. طبق این طرح در صورت دست نیافتن طرفین مذاکرات هسته ای به توافقی جامع در پایان مهلت تعیین شده، آمریکا تحریم های شدیدتری را علیه ایران اعمال می کند.

این سناتور آمریکایی در ادامه این مصاحبه با بیان اینکه موضوع تمدید چند باره مذاکرات هسته ای بین ایران و کشورهای 1+5 را پیش بینی کرده است ادعا کرد مزیت این کار دست کم در این بوده است که به ایران یادآوری کند اگر توافق حاصل نشود، وضعیت بدتر می شود.