واکنش جمعیت الوفاق به تحرکات آل خلیفه علیه شیخ علی سلمان

سیاسی

جمعیت الوفاق بحرین با اشاره به محاصره منزل دبیر کل این جمعیت از سوی نظامیان رژیم و احضار وی برای بازجویی درباره این تحرکات آل خلیفه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المنامه، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین اعلام کردند: نظامیان آل خلیفه منزل شیخ علی سلمان را به محاصره درآورده اند و از وی خواستند که به اداره آگاهی برای انجام تحقیقات و بازجویی حاضر شود.

جمعیت الوفاق در واکنش به این اقدام با صدور بیانیه تاکید کرد: این اقدامی خطرناک و مردود است و رژیم با هدف خروج از بحرانی که بدان گرفتار شده است انجام می دهد.

در این بیانیه آمده است موفقیت مردم بحرین در برگزاری تظاهرات گسترده روز گذشته و تاکید مجدد بر خواسته های دموکراتیک و همچنین واکنشی به نشست کنگره سراسری جمعیت الوفاق است.

این در حالی است که عصر روز گذشته جمعیت الوفاق کنگره سراسری اعضای این جمعیت را با حضور 2388 عضو برگزار کرد. در این کنگره شیخ علی سلمان برای یک دوره چهار ساله دیگر به عنوان دبیر کل جمعیت الوفاق انتخاب شد.