هشدار دولت لیبی به سیطره گروه های افراطی بر نفت

سیاسی

دولت لیبی نسبت به سیطره گروه های افراطی و مسلح بر نفت این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دولت لیبی نسبت به سیطره افراد افراطی و گروه های مسلح بر نفت این کشور هشدار داد.

دولت لیبی همچنین از جامعه جهانی خواست که علیه سرکردگان گروه های تروریستی در این کشور حکم بازداشت صادر کنند.

دولت لیبی در ادامه از جامعه جهانی خواست که تمامی اقدامات لازم را در سطح شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی برای بازداشت رهبران گروه های تروریستی انجام دهند و مانع از سیطره آنها بر منابع نفتی لیبی شوند.