استاندار پیشین خراسان رضوی: استانی شدن انتخابات مجلس کمک به شکل گیری پارلمانی قوی تر است

استانی‌شدن انتخابات,انتخابات مجلس

سیدحسن رسولی معتقد است که استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی می تواند امکان قرار گرفتن داوطلبانی با پتانسیل بیشتر را در ویترین انتخاباتی مردم افزایش دهد.

 رسولی در گفتگو با خبرآنلاین در خصوص استانی شدن انتخابات مجلس خاطرنشان کرد:ارتقای سطح کارآمدی مجلس متاثر از ارتقاء کیفیت داوطلبان انتخابات و برگزیدگان مردم است و در صورتی که نمایندگان برگزیده توسط مردم از ظرفیت ها و تجارب علمی و اجرایی بیشتری برخوردار باشند، نهاد مجلس به عنوان نهادی قانون گذار و ناظر بر حسن اجرای قوانین و ادراه امور کشور از جایگاه برتر و اثربخشی وسیعتری برخوردار است.

وی افزود: استانی شدن انتخابات از جهت کمک به حضور نامزدهای توانمندتر برای تشکیل مجلس کارآمد گام مثبتی است و در این صورت رقابت های انتخاباتی از سطح حوزه های انتخابیه که متشکل از روستاها، شهرها، بخش ها و شهرستان هاست، به محدوده تقسیمات کشوری استانی توسعه پیدا می کند.

رسولی ادامه داد: در این صورت اجرای این طرح، سبد رای مردم در جغرافیای استان به گونه ای شکل می گیرد که امکان قرار گرفتن داوطلبان با ظرفیت و پتانسیل بیشتر در ویترین انتخاباتی مردم افزایش می یابد.

عضو بنیاد امید ایرانیان افزود:استانی شدن انتخابات مجلس به شکل گیری پارلمان قوی تری کمک می کند اما در صورت عدم پیش بینی لازم می تواند باعث آسیب دیدگی نقاط پیرامونی و جوامع غیر مرکزی در خارج از کلان شهرها گردد.

استاندار اسبق خراسان رضوی تاکید کرد: چنانچه در قالب طرح استانی شدن انتخابات، تمهیداتی اتخاذ شود که با در نظر گرفتن حدنصاب های معینی برای جوامع پیرامونی،امکان جلوگیری از این آسیب دیدگی فراهم شود، می تواند تا حدود زیادی ازعوارض احتمالی این طرح بکاهد و شرایطی را فراهم سازد که از سویی، شخصیت هایملی برای حضور در رقابت های انتخاباتی انگیزه پیدا کنند و از سوی دیگر با در نظر گرفتن سهم کرسی های مورد نیاز برای سطوحی از تقسیمات کشوری که در زمره شهرهای بزرگ و کلان شهرها قرار نمی گیرند، امکان برقراری عدالت انتخاباتی نیز فراهم شود.

وی تصریح کرد: از این رو، استانی شدن امر انتخابات در مجموع طرح مثبتی است به شرطی که قانون گذاران مردم در مجلس از طریق اتخاذ تمهیدات لازم از تبعات مشارکت گریزی و تضییع حقوق اقلیت های جمعیتی در سطح استانی، جلوگیری به عمل آورند.

رسولی در پاسخ به این سئوال که علت رای نیاوردن این طرح در مجالس گذشته را چه می دانید؟ گفت: یکی از چالش های اصلی پیش روی مجالس گذشته، به استثنای مجلس اول غلبه داشتن مطالبات محلی بر شکل گیری و عملکرد مجالس گذشته بوده است به گونه ای که نمایندگان بین سهم ملی نقش نمایندگی خود که بر اساس آن باید منافع و ملاحظات ملی را در نظر بگیرند، به دلیل موثر بودن مولفه های محلی، همواره ناگزیر بوده اند برای انتخاب مجدد خویش از صبغه ملی رفتار خویش بکاهند و بر جنبه های محلی انتظاراتی که از آن‌هاست، بیفزایند.

وی افزود: این کشمکش به کارآمدی بیشتر مجلس آسیب جدی وارد کرده و یکی ازدلایل فرسایشی شدن این تصمیم کلان، در حقیقت، تعارض بین دغدغه‌های ملی و محلی مجلس بوده است به گونه ای که رای دهندگان در سنوات گذشته متاسفانه بین منافع فردی خود و مصالح ملی گرایش به تامین رای آوری خویش داشته اند.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: چنانچه مجلس نهم بتواند با گذشتن از مصالح و منافع تک تک نمایندگان به ویژه نمایندگان شهرستان های کوچک متناسب با منافع ملی کشور تصمیم گیری کند، امکان تصویب این طرح وجود دارد در غیر این صورت، طرح استانی شدن انتخابات به آینده موکول خواهد شد.

 

1717

 

 

 

کد N644159