فیلم/ طرح داعش برای منفجر کردن پل میان دو ایالت تنسی و آرکانزاس آمریکا

سیاسی

دفتر تحقیقات پلیس فدرال آمریکا (FBI) با صدور بیانیه ای درباره طرح برخی از عوامل داعش برای منفجر کردن پل میان دو ایالت تنسی و آرکانزاس هشدار داده است.

فیلم/ طرح داعش برای منفجر کردن پل میان دو ایالت تنسی و آرکانزاس آمریکادفتر تحقیقات پلیس فدرال آمریکا (FBI) با صدور بیانیه ای درباره طرح برخی از عوامل داعش برای منفجر کردن پل میان دو ایالت تنسی و آرکانزاس هشدار داده است.