فیلم/ سخنان مفتی کل لبنان درباره گفتگوی میان حزب‌الله و جریان المستقبل

سیاسی

شیخ "عبداللطیف دریان" مفتی کل لبنان اخیرا با اشاره به دیدار خود با "سعد الحریری" بر لزوم گفتگو میان جریان المستقبل و حزب الله در راستای حل مشکلات سیاسی این کشور تاکید کرد.

فیلم/ سخنان مفتی کل لبنان درباره گفتگوی میان حزب‌الله و جریان المستقبلشیخ "عبداللطیف دریان" مفتی کل لبنان اخیرا با اشاره به دیدار خود با "سعد الحریری" بر لزوم گفتگو میان جریان المستقبل و حزب الله در راستای حل مشکلات سیاسی این کشور تاکید کرد.