اعضای شورای مرکزی موقت، رییس شورای مرکزی و دبیرکل حزب ندای ایرانیان انتخاب شدند

در جلسه شورای مرکزی موقت حزب ندای ایرانیان، دکتر مجید فراهانی به عنوان دبیرکل موقت حزب و دکتر سید محمد صادق خرازی به عنوان رئیس شورای مرکزی موقت انتخاب شدند


به گزارش پايگاه خبري «ندای ایرانیان»،سخنگوی حزب ندای ایرانیان اعلام کرد: در جلسه اخیر هیات موسسین حزب ندای ایرانیان اعضای شورای مرکزی موقت انتخاب شدند كه این شورا وظیفه اداره حزب تا برگزاری اولین کنگره را به عهده خواهد داشت.

حسن يونسي در گفتگو  با اشاره به برگزاري جلسه هيات موسس و به دنبال آن جلسه شوراي مركزي موقت كه صبح جمعه برگزار شد، اعلام كرد: در این شورا آقای دكتر سيد محمد صادق خرازی به عنوان رئيس شوراي مركزي موقت انتخاب شد.

يونسي تصريح كرد: در جلسه شورای مرکزی موقت به پیشنهاد این شورا و تایید هیات موسسین، آقای دكتر مجید فراهانی به عنوان دبیر کل موقت حزب انتخاب شد.

بر اساس اعلام سخنگوي حزب نداي ايرانيان، اسامي 21 عضو شوراي مركزي موقت حزب نداي ايرانيان كه در جلسه امروز هيات موسسين انتخاب شدند، به اين شرح است:
مرضيه اميري، سامان بختياري، مهدي جعفري، عيسي چمبر، سيد محمد صادق خرازي، ياسر خرم، پيمان خواجوي، داوود روشني، سجاد سالك، ساعده سيما، بهروز شجاعي، رضا شريفي، سيد هادي شفيعي، محمد صابري، سيد شهاب الدين طباطبايي، پريسا غزنوي، مجيد فراهاني، محمد كيهاني، سعيد نورمحمدي، سيد حنظله هدايتي، حسن يونسي.

يونسي در ادامه با ارائه توضيحاتي در خصوص ٢١ عضو شوراي مركزي موقت حزب نداي ايرانيان گفت: ميانگين سني اعضاي شوراي مركزي موقت 36 سال است و ميانگين سطح تحصيلات اعضا كارشناسي ارشد است.

وي افزود: شش نفر از اعضا شوراي مركزي موقت داراي مدرك دكترا و يا دانشجوي دكترا هستند و به ترتيب دانش آموختگان علوم سياسي و روابط بين الملل، مهندسي، حقوق و مديريت اكثريت اعضاي شوراي مركزي موقت را تشكيل مي دهند.

سخنگوی حزب ندای ایرانیان، در پايان خاطر نشان كرد: عضويت يك پزشك متخصص و يك نفر از اهل سنت در اين شورا از ديگر شاخصه هاي شوراي مركزي موقت حزب نداي ايرانيان است.

 

کد N643531