استاندار زنجان: استانی شدن انتخابات می تواند نقطه پایانی بر رقابت های بین شهرستانی نمایندگان باشد

انتخابات مجلس

استاندار استان زنجان می گوید: طرح استانی شدن انتخابات مجلس همچون هر طرح دیگری می تواند جنبه های مثبت و منفی داشته باشد.

جمشید انصاری در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به طرح استانی شدن انتخابات مجلس اظهارکرد: این طرح در گذشته نیز بارها در مجلس مطرح شده که در هر نوبت در جزئیات با یکدیگر متفاوت و بین نمایندگان موافق و مخالف نیز بر سر جزئیات آن اختلاف بوده است.

وی با بیان اینکه در این دوره از مجلس جزئیات طرح اطلاع دقیقی ندارم افزود: طرح استانی شدن انتخابات مجلس همچون هر طرح دیگری می تواند جنبه های مثبت و منفی داشته باشد.

نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: کسانی که مدافع چنین پیشنهادی هستند معتقدند که اگر انتخابات استانی شود، شاهد ارتقای سطح نمایندگانی خواهیم بود که از استان ها در مجلس حضور پیدا می کنند چرا که در این صورت نمایندگان با آرای تعداد بیشتری از مردم یعنی کل استان انتخاب می شوند، طبعا پشتوانه رای  قوی تری نیز خواهند داشت.

 وی ادامه داد: به نظر می رسد بخشی از فقدان احزاب قوی در انتخابات که در حال حاضرکشور با آن مواجه است  با اجرای این طرح، رفع می‌شود چراکه در انتخابات استانی جریانات سیاسی لیست های استانی خواهند داد و مردم بر اساس گرایشات و برنامه های جریان های سیاسی به لیست ها اقبال خواهند کرد.

انصاری افزود: از طرفی دیگر، مخالفین طرح نیز معتقدند که مناطق کوچکتر امکان حضور و اعمال نقش و نظر کمتری در مجلس پیدا می کنند چون عمدتا کسانی  که از مناطق کوچک تر به مجلس راه پیدا می کنند با دید و نگاه استانی در فعالیت های مجلس شرکت می کنند در حالی که هم اکنون نمایندگان شهرهای کوچک با دید منطقه ای و شهرستانی در مجلس به فکر مسائل مناطق خود هستند.

نماینده مردم زنجان در مجلس هشتم، تصریح کرد: در مجموع، نواقصی در سیستم قانون گذاری و ترکیب مجالس مختلف وجود دارد و در هر دوره مجلس شاهد تقویت نگاه منطقه ای به جای نگاه کلان و ملی در کشورهستیم به طوری که توجه به منافع مناطق و شهرستان ها و رقابت های بین شهرستانی تقویت شده است و برای اینکه بتوانیم نقطه پایانی بر این مسئله بگذاریم ودر برنامه ریزی و قانون گذاری نگاه ملی غلبه بیشتری داشته باشد، شاید استانی برگزار کردن انتخابات راه مناسبی باشد.

وی ادامه داد: در مجلس هشتم  نیز طرح استانی شدن انتخابات مطرح شد و در همه فراکسیون ها نمایندگان موافق و مخالف طرح حضور داشتند و فضای کلی مجلس به گونه ای بود که این طرح به صحن علنی نرسید و زمانی که طرحی به صحن نمی رسد یعنی فضای عمومی با آن همراه نبوده است چراکه اگر همراه بود قطعا در صحن علنی مطرح و درباره آن رای گیری صورت می گرفت.

 

 

1717

کد N643491