سخنگوی حزب ندای ایرانیان اعلام کرد

مجید فراهانی دبیرکل موقت و صادق خرازی رئیس شورای مرکزی

سیاسی

سخنگوی حزب ندای ایرانیان با اشاره به برگزاری جلسه امروز هیات موسس حزب متبوعش اعلام کرد: 21 عضو شوراي مركزي موقت حزب نداي ايرانيان در جلسه امروز هيات موسس انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حزب ندای ایرانیان، حسن يونسي، سخنگوی ندای ایرانیان با اشاره به برگزاري جلسه هيات موسس و به دنبال آن جلسه شوراي مركزي موقت كه صبح جمعه برگزار شد، اعلام كرد: در این شورا آقای دكتر سيد محمد صادق خرازی به عنوان رئيس شوراي مركزي موقت انتخاب شد.

يونسي تصريح كرد: در جلسه شورای مرکزی موقت به پیشنهاد این شورا و تایید هیات موسس، آقای دكتر مجید فراهانی به عنوان دبیر کل موقت حزب انتخاب شد.

سخنگوي حزب نداي ايرانيان با اعلام اسامي 21 عضو شوراي مركزي موقت حزب نداي ايرانيان كه در جلسه امروز هيات موسس انتخاب شدند، اظهار داشت: مرضيه اميري، سامان بختياري، مهدي جعفري، عيسي چمبر،  سيد محمد صادق خرازي، ياسر خرم، پيمان خواجوي، داوود روشني، سجاد سالك، ساعده سيما، بهروز شجاعي، رضا شريفي، سيد هادي شفيعي، محمد صابري، سيد شهاب الدين طباطبايي، پريسا غزنوي، مجيد فراهاني، محمد كيهاني، سعيد نورمحمدي، سيد حنظله هدايتي، حسن يونسي به عنوان اعضای شورای مرکزی ندای ایرانیان انتخاب شدند.

يونسي همچنین گفت: ميانگين سني اعضاي شوراي مركزي موقت 36 سال است و ميانگين سطح تحصيلات اعضا كارشناسي ارشد است.

وي به مدرک تحصیلی اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان اشاه کرد و افزود: شش نفر از اعضا شوراي مركزي موقت داراي مدرك دكترا و يا دانشجوي دكترا هستند و به ترتيب دانش آموختگان علوم سياسي و روابط بين الملل، مهندسي، حقوق و مديريت اكثريت اعضاي شوراي مركزي موقت را تشكيل مي دهند. 

وي در پايان خاطر نشان كرد: عضويت يك پزشك متخصص و يك نفر از اهل سنت در اين شورا از ديگر شاخصه هاي شوراي مركزي موقت حزب نداي ايرانيان است.