اعتصاب در فرانسه این بار بخش حمل و نقلی ریلی را فرا گرفت

سیاسی

یک رسانه غربی از اعتصاب در بخش حمل و نقلی ریلی فرانسه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از اعتصاب کارکنان متروی شهر تولوز از شهرهای بزرگ فرانسه در اعتراض به میزان حقوق دریافتی خود به مدت 9 ساعت و همچنین اختلال در حرکت قطارها خبر داد. 

با وجود اعتصاب کارکنان این خطوط مترو برای چندین ماه متوالی، مدیریت مترو تولوز مطالبات کارگران را غیرمعقول خوانده است.

همچنین قرار است که امروز جمعه مهمانداران و خدمه شرکت‌ هواپیمایی "ایزی‌جت" در اعتراض به شرایط کاری و حقوق دریافتی خود اعتصاب کرده که این دومین شرکت هواپیمایی بزرگ فرانسه است.