کارکنان دومین شرکت هواپیمایی بزرگ فرانسه اعتصاب می کنند

سیاسی

یک رسانه غربی از اعتصاب کارکنان دومین شرکت هواپیمایی بزرگ فرانسه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از اعتصاب مهمانداران و خدمه شرکت‌ هواپیمایی "ایزی‌جت" در امروز جمعه در اعتراض به شرایط کاری و حقوق دریافتی خود خبر داد که دومین شرکت هواپیمایی بزرگ فرانسه است. 

بر این اساس پیش بینی می شود که در پی اعتصاب کارکنان این شرکت که در پی اعتصاب شرکت هواپیمایی ایرفرانس انجام می شود و در اعتراض به قراردادهای کاری بوده 40 پرواز لغو شده و از هر پنج پرواز این شرکت در فرانسه یک پرواز انجام نشود.