مطهرنیا در گفت‌وگو با ایلنا:

خردورزی سیاسی بازتعریف روابط دوستی و دشمنی را توجیه‌پذیر می‌کند

سیاسی

در خرد ورزی سیاسی به دنبال آن هستیم كه آینده را در پرتو هم‌گرایی اراده‌های متعقلانه بسازیم و در اینجاست كه بحران‌های بین‌المللی به جای رو در رویی با راه حل‌های تنش زا و كانفلكس‌محور یا تضاد محور، به راه‌حل‌های انتگریشن‌محور یا هم‌گرا محور روی می‌كند و در اینجا است كه میبینیم بسیاری از دشمنان دیروز در پرتو خردورزی سیاسی پشت میز مذاكره می‌نشینند و به جای رو در رویی بر نقاط اختلاف به تفاهم در نقاط اشتراك می‌اندیشند و آرام آرام از حوزه اختلافات كاهش و به حوزه اتفاقات و هم‌گرایی‌ها راه پیدا می كنند.

یک كارشناس مسائل بین‌الملل تاکید کرد که آنچه كه هم اكنون در ارتباط با كوبا و آمریكا می‌بینیم، پژواك بخش نظریاتی است كه اساساَ حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در گرو ایجاد فضای مثبت در راستای ایجاد تفاهم بیشتر معرفی می‌كند.

«مهدی مطهرنیا» استاد دانشگاه درباره برقراری ارتباط كوبا و آمریكا با اشاره به وضعیت كنونی جهان به خبرنگار ایلنا گفت: جهان آینده در یك گذرگاه معنادار قرار دارد و بشریت در قالب كنش‌های گوناگون سیاسی با بازیگری كنش‌گران برتر نظام بین‌الملل باید به جهان آینده شكل و محتوا ببخشد. نیروهای پیش‌ران متفاوتی در این زمینه در این گذرگاه مسیرهای مختلفی را طراحی میكنند به طوریكه یك گذرگاه به گذرگاه خشونت و رو در رویی و تقابل می‌اندیشد و جامعه جهانی را در قالب در هم تنیدگی دو عنصر خوبی و بدی معرفی می‌كند به گونه‌ای كه جبهه‌های بدی و جبهه‌های خوبی، جبهه‌های پاكی و جبهه‌های نادرستی در برابر هم صف‌آرایی می‌كنند و نوعی مطلق‌انگاری لوگو سنتریكالی و كلام محوری در این معنا دیده می‌شود به گونه ای كه یك طرف را سپید سپید می‌بیند و طرف دیگر را سیاه سیاه.

وی ادامه داد: این گذرگاه در این مسیر به تلاقی و رو در رویی منجر می‌شود و در بافت‌های موقعیتی گوناگون و در لایه‌های مختلف به تعارض، تضاد و خشونت‌ها در قالب‌های مختلف می‌انجامد در حالی كه دیدگاه دیگری در این بین مطرح است، دیدگاهی است كه تلاش دارد جامعه آینده جهان را در مسیر ایجاد فضای مثبت مبتنی بر نگرش‌های ایجابی دنبال كند.

مطهرنیا افزود: به جای نگاه‌های كلام محورانه‌ای كه جامعه جهانی را در یك مبحث سپید و سیاه می‌بینند، در فضایی متكی بر ایجاد تفاهم به جای تقابل دنبال كنند كه در این فضا ما شاهد شكل‌گیری دیدگاه‌هایی هستیم كه به جای رو در رویی در محل‌های بین‌المللی با قالب‌های سخت‌افزارانه به دنبال ایجاد فضای مثبت در حل بحران‌های بین المللی با قالب‌های غیر سخت‌افزارانه و متكی بر قدرت‌های نرم و هوشمندانه است كه باید گفت در اینجا دیگر نگرش، نگرش كلام محورانه نیست و هویت‌ها مبتنی بر نفی دیگران شكل نمی‌گیرد بلكه تلاش دارد در یك منطق سیاسی عقلایی از عقلانیت سیاسی عبور كند و به خرد ورزی سیاسی بیاندیشد.

وی تصریح كرد: در خرد ورزی سیاسی به دنبال آن هستیم كه آینده را در پرتو هم‌گرایی اراده‌های متعقلانه بسازیم و در اینجاست كه بحران‌های بین‌المللی به جای رو در رویی با راه حل‌های تنش زا و كانفلكس‌محور یا تضاد محور، به راه‌حل‌های انتگریشن‌محور یا هم‌گرا محور روی می‌كند و در اینجا است كه میبینیم بسیاری از دشمنان دیروز در پرتو خردورزی سیاسی پشت میز مذاكره می‌نشینند و به جای رو در رویی بر نقاط اختلاف به تفاهم در نقاط اشتراك می‌اندیشند و آرام آرام از حوزه اختلافات كاهش و به حوزه اتفاقات و هم‌گرایی‌ها راه پیدا می كنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به راه حل های اتخاذ شده توسط آمریكا و كوبا گفت: این‌گونه است كه هزینه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در صحنه حیات بشری كاهش پیدا می‌كند و بی تردید باید گفت راه دوم، راهی انسانی‌تر و معقولانه‌تر و بخردانه‌تر است و بی تردید این‌كه كوبا امروز به آمریكا و آمریكا به كوبا نزدیك می شود به معنای عقب نشینی از معیارها و ارزش‌هایی نیست كه هر از دو طرف میز بر آن استوار هستند، بلكه مواجه شدن با راه حلی است كه كمترین هزینه‌ها و بیشترین فایده‌ها را برای ایجاد یك فضای مثبت در راستای دنبال كردن اهداف به دنبال دارد.

وی تاکید كرد: آنچه كه هم اكنون در ارتباط با كوبا و آمریكا می‌بینیم، پژواك بخش نظریاتی است كه اساساَ حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در گرو ایجاد فضای مثبت در راستای ایجاد تفاهم بیشتر معرفی می‌كند و تلاش دارد تقابل‌ها را از حوزه تضاد گونه خود به حوزه‌های رقابتی و بعد از آن به سمت حوزه‌های همكاری سوق دهند.

این كارشناس بین‌الملل درباره مسائل اقتصادی مرتبط در این زمینه گفت: امروز جهان یك مجموعه در هم تنیده است و ما دیگر نمی‌توانیم از اقتصادهای ملی چندان نامی به میان بیاوریم چراكه امروز اقتصاد جنبه بین‌المللی پیدا كرده اگر چه هویت‌ها امروز به سمت تك سرنشین شدن و دانش‌بنیان شدن گرایش دارند ولی در عین حال این گرایش، بر اساس قاعده و نظریه تیر و كمان هر چه در جنبه فردی هویت‌های دانش‌بنیان تك سرنشینی پیدا می‌كنیم و در جنبه جمعی گرایش به هم گرایی‌های بین‌المللی افزایش پیدا می‌كند و امروز دیگر نمی‌توان به مانند دهه‌ها و سده‌های قبل از اقتصادهای ملی سخن گفت چراكه اقتصاد یك مقوله جهانی است و چه آمریكا به عنوان یك قدرت اقتصادی برتر در محوریت سرمایه جهانی به كشورهای دیگر نیازمند هستند و از آن طرف كشورهای دیگر نیز در حوزه اقتصاد جهانی به ایالات متحده آمریكا و كشورهای قدرتمند اقتصادی در جهان پیوسته شده است

وی در توصیف پیوستگی موضوعات اقتصادی و بین‌المللی گفت: این پیوستگی یك در هم كنش اقتصادی را در صحنه بین‌المللی به وجود آورده است و كشورها را مجبور می‌كند كه به یك پیش‌ران اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و فناوری و حتی زیست محیطی دیگر تنها از دریچه منافع و اهداف ملی نگاه نكنند و به اجبار با توجه به جهانی شدن این پیش‌ران‌ها در عرصه تعریف عملیاتی است كه كشورهایی مانند كوبا در زمینه رویكردهای خود تجدید نظرهای جدی می‌کنند همان‌گونه كه قدرت‌های بزرگ جهانی نیز دیر یا زود باید در ارتباط با كشورهای دیگر جهان در سلسله مراتب قدرت بین‌المللی تجدیدنظرهای عملیاتی داشته باشند.

مطهرنیا در پایان با اشاره به ملزومات بین‌المللی درباره ارتباط كوبا و آمریكا گفت: اگر امروز ایالت متحده آمریكا به طور مثال در منطقه خاورمیانه نوعی دموكراسی ارشادی را به كشورهای وابسته دارای دولت‌های سنتی برای گذار از دولت سنتی به دولت مدرن تجویز و توصیه می‌كند، به دلیل آن است كه وضعیت جهانی در حال گذار است و منطق گذار ایجاب می‌كند كه به این نوع سیاست‌ها روی آورده شود بنابراین باید به این نكته توجه داشته باشیم كه امروز كوبا در پرتو واقعیت‌های برخاسته از متن رویدادهای بین المللی فوق الذكر باید بپذیرد كه رویكردهای چالش برانگیزانه خود را كاهش داده و ارزش‌های انقلابی خود را در روش‌های جدید تعامل باز تعریف كند.

کد N642899