توضیح اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت خارجه در خصوص نامه اخیر ظریف

سیاست خارجی

این نامه به طور جداگانه خطاب به كلیه وزرای امور خارجه جهان (به استثنای رژیم اشغالگر قدس) در تاریخ ٩٣/٩/١٧ تنظیم و سپس توسط سفرای جمهوری اسلامی ایران به مقاصد عالی آن ارسال شده است.

اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه در خصوص نامه اخیر وزیر امور خارجه كشورمان توضیحاتی ارائه كرد.

به گزارش ایلنا، اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه طی توضیحی در خصوص نامه محمدجواد ظریف خطاب به وزرای امور خارجه كشورهای مختلف جهان اظهار داشت: این نامه به طور جداگانه خطاب به كلیه وزرای امور خارجه جهان (به استثنای رژیم اشغالگر قدس) در تاریخ ٩٣/٩/١٧ تنظیم و سپس توسط سفرای جمهوری اسلامی ایران به مقاصد عالی آن ارسال شده است.

کد N642618