شنبه هفته آتی صورت می‌گیرد؛

برگزاری جلسه ماهانه جامعه مهندسین با حضور سعید جلیلی

سیاست داخلی

این نشست ساعت 17:30 شنبه هفته آینده در دفتر مرکزی جامعه اسلامی مهندسین برگزار خواهد شد.

جلسه ماهانه جامعه مهندسین روز شنبه هفته آینده با حضور «سعید جلیلی» برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین روز شنبه 6 دی ماه با حضور «سعید جلیلی» برگزار می‌شود.

این نشست ساعت 17:30 شنبه هفته آینده در دفتر مرکزی جامعه اسلامی مهندسین برگزار خواهد شد.

کد N642527