خبرنگار روزنامه توقیف شده روزان بازداشت شد

سیاست داخلی

یغما فخشامی، خبرنگار سیاسی روزنامه توقیف شده روزان شامگاه دیروز چهارشنبه بازداشت و روانه زندان اوین شد.

خبرنگار سیاسی روزنامه توقیف شده روزان بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یغما فخشامی، خبرنگار سیاسی روزنامه توقیف شده روزان شامگاه دیروز چهارشنبه بازداشت و روانه زندان اوین شد.

گفتنی است روزنامه روزان، عصر دوشنبه با دستور دادستانی توقیف شد.

کد N642222