رستميان:

3 درصد بودجه سال 94 در اختيار نمايندگان مجلس قرار گرفت

سیاسی

دامغان - نماينده مردم شهرستان دامغان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تقديم لايحه بودجه سال94 كل كشور به مجلس گفت: سه درصد بودجه در اختيار نمايندگان مجلس قرار مي گيرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر عبدالرحمان رستميان صبح پنجشنبه در نشستی با مردم دامغان در محل مسجد جامع این شهر اظهار داشت: در بودجه سال 93و با تصويب نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي 790 ميليارد ريال اعتبار و از محل اعتبارات تبصره 22 ماده 180 در اختيار نمايندگان مردم استان سمنان در مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت که از این بین 128 ميليارد ريال سهم شهرستان دامغان بوده است.

وي با بيان اينكه تصويب این تبصره كمك خوبی به رشد و توسعه شهرستان خواهد کرد افزود: در لايحه بودجه سال 94 نیز اين اعتبار از دو درصد به سه درصد افزايش پيدا كرد.

رستمیان خاطرنشان ساخت: این امر با راي در مجلس شوراي اسلامي به يك قانون دائم تبديل شده و هر سال در بودجه هاي دولت اين تبصره ديده خواهد شد.

نظارت بیشتر مردم بر دستگاه هاي اجرايي/ 1500 ميليارد ريال سهم بهداشت از محل عوارض خودرو

عضو مجمع نمايندگان استان سمنان در مجلس شوراي اسلامي همچنین از راه اندازي نخستين مركز تلفن با هدف نظارت بیشتر مردم بر دستگاه هاي اجرايي كشور خبر داد و اظهار داشت: اين مركز براي نخستين بار و با هدف مقابله و مبارزه با فساد اداري و مالي بر اساس ارائه گزارشات مردمي در محل مجلس شوراي اسلامي ايجاد و راه اندازي شده است.

رستمیان با يادآوری اینکه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با خون پاك هزاران شهيد به وجود آمده است گفت: وجود فساد اداري و مالي زيبنده این جامعه نیست و از هر راهي بايد با اين فساد مبارزه كرد چون وجود آن مردم و نظام را آزار مي دهد.

وی همچنین اشاره ای نیز به بحث دريافت عوارض از خودروهاي وارداتي به كشور داشت و افزود: با پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان و تصويب مجلس يك هزار و 500 ميليارد ريال از این محل سهم بهداشت و درمان مي شود تا صرف تجهيز اورژانس هاي كشور شود.

نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه 11 درصد بودجه سال 94 برای اجراي پروژه هاي عمراني اختصاص پيدا مي كند اظهار داشت: 89 درصد ديگر از اين اعتبارات در بودجه سال 94 را بودجه هاي ملي تشكيل مي دهد.

رستميان يادآور شد: بودجه سال آينده شامل بودجه متفرقه، متمركز، استاني، جاري و عمراني تعريف شده است.

فعاليت 45 پزشك متخصص در دامغان

نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي از فعاليت 45 پزشك متخصص در دامغان خبر داد و افزود: تكميل درمانگاه تخصصي، تكميل كادر پرستاري، دندانپزشكي و قرار داد تامين اجتماعي با بيمارستان از مهمترين اقدامات لازم در حوزه بهداشت و درمان شهرستان است كه پيگيري هاي لازم انجام گرفت.

رستمیان كمبود پرستار را يك موضوع ملي برشمرد و اضافه كرد: يكي از سياست هاي وزارت بهداشت اين است كه هر چه پرستار جذب و تربيت شوند در مراكز بهداشتي و درماني به كار گرفته خواهند شد و هيچگونه نگراني در اين راستا وجود ندارد.

وي در پایان خاطرنشان ساخت: سهم بهورز در مراكز بهداشتي و درماني استان سمنان 18 نفر است كه از اين تعداد 16 بهورز در دامغان و دو نفر ديگر در گرمسار خواهد بود كه به زودي فعاليت خود را آغاز مي كنند.