آیساف: نیروهای افغان توانایی پاسخ به تمامی حملات شورشیان را دارند

سیاسی

آیساف می‌گوید که نیروهای امنیتی افغان قرار است یک سال جنگی را سپری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، کرستین جاکوبسن، معاون فرماندهی آیساف در افغانستان گفت که جنگ نیروهای افغان در سال ۲۰۱۵ در برابر طالبان است و ناتو در ماموریت جدیدش به نیروهای افغان کمک خواهد کرد تا در این جنگ موفق شوند.

وی تاکید کرد اگرچه ماموریت ناتو در افغانستان تغییر می‌کند اما پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغان در ماموریت جدید ناتو با عنوان پشتیبانی قاطع ادامه خواهد داشت.

به گفتۀ جاکوبسن، نیروهای افغان توانایی آن را دارند که به تمام حمله‌های شورشیان پاسخ دهند.

این در حالی‌ست که قرار است تا یک هفتۀ دیگر ماموریت جنگی ناتو در افغانستان کاملا به پایان می رسد و شماری از این نیروها در ماموریت جدیدشان به نیروهای افغان آموزش و مشاوره دهند.