باهنر:

كسي جرات قطع يارانه افراد پولدار را ندارد

سیاسی

اهواز - نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: كشور براي پرداخت يارانه مردم با كسري مواجه است ولي كسي جرات قطع كردن يارانه افراد ثروتمند را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باهنر شامگاه چهارشنبه در نشستي با عنوان «پاتوق انديشه» از سري مباحث اصولگرايان در اهواز عنوان كرد: متاسفانه با وجود اينكه بيش از 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) مي گذرد هنوز نتوانسته ايم در زمينه اقتصاد كلان، الگوي مناسبي ارائه كنيم به گونه اي كه امروز با وجود همه ظرفيت ها و امكانات و البته استعدادهاي ناب انساني، نبايد در اغلب خانواده هاي ايراني شاهد افراد بيكار و فاقد شغل باشيم.

وي افزود: بيكاران در وجود خانواده باعث رنجش والدين مي شوند به همين دليل وظيفه دولت است كه نسبت به كاهش افراد بيكار در كشور تلاش كند. متاسفانه وجود مشكلات ساختاري در كشور باعث شده كه حق برخي استانهاي كشور مثل خوزستان به خوبي ادا نشود.

در رفاه اجتماعي عقب هستيم

باهنر ادامه داد: با وجود اينكه پيشرفت فراواني در علوم مختلف مثل نانوفناوري دست پيدا كرده ايم ولي در مبحث رفاه اجتماعي براي مردم كشور قدم هاي خوبي برنداشته ايم و بايد عنوان كنم كه در اين زمينه كشور با نوعي عقب ماندگي مواجه است؛ اين در حالي است كه نبايد فراموش كرد كه همه دولت ها براي افزايش رفاه اجتماعي تلاش كردند ولي به نظر من كافي نبوده است.

نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نرخ بيكاري در كشور اظهار كرد: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون متوسط نرخ بيكاري در كشور 20 درصد بوده و اين رقم هيچگاه كاهش محسوسي نداشته است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اهميت موضوع اقتصاد در كشور تاكيد كرد: وقتي رهبر انقلاب در نامگذاري سال ها به موضوع اقتصاد اهميت مي دهند نشان مي دهد ما بايد روي موضوع اقتصاد كشور بيشتر كار كنيم. اكنون نيز اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب است كه بايد به خوبي روي اين مسئله فعاليت كنيم زيرا تنها با اين كار مي توانيم تحريم هاي ظالمانه را بي اثر كنيم و تاكنون هم موفق به پوشالي نشان دادن تحريم هاي شده ايم.

تحريم باعث پيشرفت كشور شده

باهنر عنوان كرد: هر زمان كه شدت تحريم ها عليه كشور ما بيشتري شده، پيشرفت و تحول در كشور آهنگ تندي تري به خود گرفته است. براي نمونه ما از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و حتي در جريان سال هاي سخت هشت سال دفاع مقدس در زمينه تسليحات نظامي تحريم بوديم ولي اين تحريم ما را به جايي رسانده كه اكنون ما در بخش هاي مختلف از موشك هاي بالستيك گرفته تا انواع تسليحاتي مدرن، حرف هاي زيادي براي گرفتن داريم.

وي افزود: بي تاثيري تحريم ها عليه ايران هم براي كشورهاي غربي تبديل يه يقين شده است و آنان از اينكه ايران در شرايط تحريم به چنين پيشرت هايي به خصوص در زمينه ساخت تسليحات نظامي دست يافلته است به شدت وحشت كرده اند.

باهنر در خصوص پيش بيني خود از نتيجه مذاكرات هسته اي ايران و 1+5 نيز گفت: به ثمر رسيدن اين مذاكرات در آينده اي نزديك دور از دهن نيست ولي ما بايد حيات سياسي كشور را به گونه اي تنظيم كنيم كه اين مذاكرات به نتيجه كامل و جامع نرسد.

وحدت 80 درصدي اصولگرايان

نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين در خصوص پرداخت يارانه به مردم نيز گفت: براي پرداخت يارانه در كشور، ماهانه دو تا سه هزار ميليارد ريال كسري وجود دارد در حالي كه مجلس اصرار دارد كه براي رفع اين كسري، يارانه افراد پولدار قطع شود ولي ظاهرا كسي جرات قطع يارانه افراد پولدار كشور را ندارد.

وي در خصوص لزوم وحدت اصولگرايان نيز گفت: اصولگرايان در مدت اخير قانع شده اند كه خطر رقيب سياسي خود يعني اصلاح طلب ها بيشتر شده است به همين دليل به شدت به دنبال اتحاد هستند. اكنون مي توان گفت وحدت بين اصولگرايان به مرز 80 درصد رسيده است.