امضای یادداشت تفاهم کنسولی ایران و امارات

سیاست خارجی

در این یادداشت تفاهم 17 بندی مواردی از جمله تسهیل صدور روادید و اقامت اتباع دو کشور، ادامه همکاری‌های قضایی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تقویت روابط گارد ساحلی مورد موافقت طرفین قرار گرفت.

جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی یادداشت تفاهم کنسولی امضا کردند. 

به گزارش ایلنا، نهمین اجلاس مشترک کنسولی جمهوی اسلامی ایران و امارات متحده عربی با امضای یادداشت تفاهم در این زمینه توسط معاونین وزرای خارجه دو کشور پایان یافت.

در این یادداشت تفاهم 17 بندی مواردی از جمله تسهیل صدور روادید و اقامت اتباع دو کشور، ادامه همکاری‌های قضایی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تقویت روابط گارد ساحلی مورد موافقت طرفین قرار گرفت.

کد N641767