فیلم/ مناطق شیعه نشین "نبل" و "الزهرا" در استان حلب سوریه

سیاسی

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: مناطق شیعه نشین نبل و الزهرا در استان حلب سوریه ماههاست که در محاصره تروریستهای تکفیری قرار دارند و مردم این مناطق همچنان در برابر تروریستها در حال مقاومت هستند.

فیلم/ مناطق شیعه نشین "نبل" و "الزهرا" در استان حلب سوریهخبرگزاری مهر - گروه بین الملل: مناطق شیعه نشین نبل و الزهرا در استان حلب سوریه ماههاست که در محاصره تروریستهای تکفیری قرار دارند و مردم این مناطق همچنان در برابر تروریستها در حال مقاومت هستند.