مذاکرات ایران و آذربایجان برای تبادل زندانیان و استرداد مجرمین

سیاسی

مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه خواستار اعطای تسهیلات به زندانیان ایرانی در آذربایجان وچگونگی اجرای موافقتنامه تبادل محبوسین و نحوه استرداد مجرمین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدارهای جداگانه سید کاظم سجادی مدیر کل ایرانیان خارج از کشور وزارت امورخارجه و  مدد قلی یف، معاون وزیر دادگستری و رییس اداره زندان ها و همچنین زاور غفار اف مدیرکل امور بین الملل وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان پیرامون مسأله تبادل زندانیان،استرداد مجرمین و مسائل کنسولی بحث و تبادل نظر شد.  

مدیرکل امور ایرانیان خارج   از کشور   وزارت امور خارجه همچنین اعطای تسهیلات به زندانیان وچگونگی اجرای موافقتنامه تبادل محبوسین و نحوه استرداد مجرمین را حواستار شد.

وی از رویکرد مثبت جمهوری آذربایجان برای تسریع در مبادله زندانیان که منجر به انتقال تعدادی از محبوسین ایرانی شده تشکر کرد و بر برنامه ریزی جهت ادامه این روند تاکید نمود.


معاون وزیر دادگستری و رییس اداره زندان های جمهوری آذربایجان نیز با پر ثمر خواندن سفر رییس جمهوری آذربایجان به ایران، آثار مثبت این سفر را فراگیر خواند و ابراز امیدواری کرد که توسعه همکاری های حقوقی و قضائی بین دو کشور، پشتوانه ای برای مناسبات فیمابین باشد .

وی از تبادل زندانیان به عنوان یک اقدام انسانی یاد کرد و گفت: ما در این زمینه اراده مشترکی داریم و امیدوارم که مراحل قانونی تبادل زندانیان هرچه زودتر طی شود .

وی افزود در ایام نوروز امسال 25 نفر از اتباع ایرانی محبوس در زندانهای جمهوری آذربایجان در چارچوب موافقت نامه محکومین بین دو کشور به ایران منتقل شده و 2 تن از اتباع آذری زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران نیز در همین چارچوب تحویل مقام های قضایی جمهوری آذربایجان شدند .