مخالفان بحرینی روز جمعه تظاهرات می‌کنند

سیاسی

این تظاهرات در جهت تاکید بر خواسته‌های مشروع و عادلانه آن‌ها از جمله تشکیل دولت منتخب، پارلمان مستقل با اختیارات قانونگذاری و نظارتی، ایجاد نظام قضایی مستقل و بی‌طرف برگزار خواهد شد.

مخالفان بحرینی اعلام کردند که جمعه آینده در پایتخت تظاهرات گسترده برگزار می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، نیروهای مخالف دولت بحرین با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که جمعه آینده برای تاکید بر خواسته‌های مشروع خود در خیابان «بدیع» در غرب منامه تظاهرات می‌کنند.

در این بیانیه آمده است که این تظاهرات در پی جلوگیری از برگزاری تظاهرات برای مدتی طولانی توسط دولت و تهدید تظاهرکنندگان برگزار می‌شود.

در بیانیه مخالفان بحرینی آمده است که تظاهرات مخالفان در راستای ادامه جنبش مردمی برگزار می‌شود که خواستار تغییر دموکراتیک و در جهت مخالفت با نظام فراگیر استبدادی برگزار می‌شود.

مخالفان در این بیانیه تاکید کردند که این تظاهرات در جهت تاکید بر خواسته‌های مشروع و عادلانه آن‌ها از جمله تشکیل دولت منتخب، پارلمان مستقل با اختیارات قانونگذاری و نظارتی، ایجاد نظام قضایی مستقل و بی‌طرف و ایجاد سیستم امنیتی ملی که همگان را در برگیرد، برگزار خواهد شد.

کد N641414