معاهده تجارت اسلحه اجرایی شد

سیاسی

پیمان نظارت بر تجارت اسلحه به اجرا گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که معاهده تجارت اسلحه که در تاریخ ٢ آوریل سال ٢٠١٣ به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده بود از امروز چهارشنبه، ٢٤ دسامبر (٣ دی) اجرایی شده است.

تا کنون حدود یکصد و سی کشور جهان این پیمان را امضا کرده و این مصوبه در شصت کشور نیز پس از تصویب در مجامع قانونگذاری، رسمیت یافته است. به این ترتیب، شمار کشورهای اجراکننده این پیمان از حد نصاب پنجاه کشور فراتر رفته و به این پیمان جنبه اجرایی بخشیده است.

ایالات متحده، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده تسلیحات متعارف در جهان، این پیمان را امضا کرده هر چند هنوز به تصویب کنگره نرسانده در حالیکه برخی از نمایندگان کنگره پیشاپیش از مخالفت خود با این سند سخن گفته‌اند. کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا این پیمان را امضا کرده و به تصویب پارلمان‌های خود رسانده‌اند و اسرائیل نیز از امضاکنندگان این پیمان است.

تا کنون روسیه و چین، که در رای‌گیری سازمان ملل به این پیمان رای ممتنع دادند، آن را امضا نکرده‌اند و ایران نیز از امضاکنندگان این سند نبوده است. ایران، سوریه و کره شمالی تنها کشورهایی بودند که در اجلاس نظارت بر تجارت اسلحه با پیش‌نویس این سند مخالفت کردند و در رای‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل هم به آن رای مخالف دادند.