مجارستان: بحران اوکراین بهانه ای برای گسترش نفوذ آمریکا است

سیاسی

نخست وزیر مجارستان با مرتبط کردن حوادث اوکراین و مذاکرات تجاری آمریکا و اروپا گفت آمریکا در تلاش برای گسترش نفوذ خود بر اروپا است.

به گزارش خبرگزتاری مهر به نقل از ریانووستی، نخست وزیر مجارستان گفت: آمریکا از بحران اوکراین برای گسترش نفوذ خود در اروپا استفاده می کند.

بنا بر این گزارش، ویکتور اوربان گفت: عصر جدیدی آغاز شده است که در آن آمریکا نه تنها در سیاست داخلی کشورهای اروپای مرکزی مداخله می کند، بلکه مشارکتی فعال نیز در آن دارد.

نخست وزیر مجارستان همچنین گفت: مسئله به مناقشه اوکراین و همچنین به مذاکرات بین آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد منطقه تجارت آزاد مربوط می شود.

ویکتور اوربان با هشدار درباره ظهور دوباره فضای جنگ سرد گفت: آمریکا می خواهد ما را درگیر مناقشه ای کند که ضرر زیادی برای ما دارد.