هیئت وزیران تصویب کرد:

اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال به استانداری مازندران

دولت

استانداری مازندران موظف است گزارش عملکرد اعتبار فوق را در پایان مقاطع سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نماید.

براساس مصوبه هیئت وزیران مبلغ 5 میلیارد ریال به منظور جبران خسارت های وارده به واحد های دامداری گاو شیری شهرستان های آمل و ساری ناشی از اپیدمی های دامی در اختیار استانداری مازندران قرار می گیرد.

به گزارش ایلنا، متن مصوبه به شرح زیر است:
1. مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور،موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه،برای جبران خسارت های وارده به واحد های دامداری گاو شیری شهرستان های آمل و ساری ناشی از اپیدمی های دامی در اختیار استانداری مازندران قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
2. استانداری مازندران موظف است گزارش عملکرد اعتبار فوق را در پایان مقاطع سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نماید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 26/9/1393 برای اجرا به وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.

 

کد N640939