کاهش شمار خبرنگاران کشته شده در جهان طی سال 2014

سیاسی

کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران از کشته شدن 60 خبرنگار در جریان انجام مسئولیت طی سال 2014 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دستکم 60 خبرنگار طی سال 2014 در جریان انجام وظایف خبری خود کشته شده اند.

بنابراین گزارش، 44 نفر از کشته شدگان در جریان تیراندازی مستقیم در مناطق عملیاتی و جنگی کشته شده اند.

کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه بیشترین خبرنگاران در معرض تهدید مرگ، خبرنگاران محلی هستند، اعلام کرده است: شمار خبرنگاران کشته شده در جهان طی سال 2014 در مقایسه با سال 2015 که 70 خبرنگار کشته شده بودند، کاهش پیدا کرده است.