در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری؛

تبریک وزارت خارجه ایران به دولت و ملت تونس

سیاسی

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان برگزاری موفقیت آمیز انتخابات در تونس را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اعلام نتايج رسمي مرحله دوم  انتخابات رياست جمهوري در تونس سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان برگزاری موفقیت آمیز انتخابات اين كشور  و تثبیت روند دمکراتیک بعنوان دستآورد مهم انقلاب تونس را به ملت و دولت تونس تبریک گفت.