نیویورک باردیگرصحنه تظاهرات ضد نژادپرستی شد

سیاسی

اظهارات شهردار نیویورک در رابطه با لزوم توقف اعتراضات ضد نژاد پرستی موجب شد تا ساکنان آن بار دیگر دست به تظاهرات علیه خشونت پلیس بزنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "بیل دبیلاسو" شهردار نیویورک روز گذشته از مردم این شهر خواسته بود تا به صورت موقت اعتراضات خود را متوقف کنند، اما این امر موجب شد تا بار دیگر خیابان های نیویورک شاهد برگزاری تظاهرات ضد نژاد پرستی شود. 

نیویورک در یک ماه گذشته به دلیل اقدام هیئت منصفه آن در تبرئه افسر پلیسی که عامل قتل یک شهروند سیاه پوست بود صحنه اعتراضات ضد نژادپرستی بوده است. پیش از آن نیز اقدام هیئت منصفه ایالت میسوری در تبرئه افسر پلیسی که یک نوجوان سیاه پوست را به قتل رسانده بود موجب بروز اعتراضات گستدره در بیش از 100 شهر آمریکا شده بود. 

این وضع در حالی است که در هفته گذشته دو افسر پلیس در نیویورک و یک پلیس دیگر در فلوریدا از سوی شهروندان آمریکایی به قتل رسیده اند. 

البته در این میان تجمعاتی نیز در نیویورک در حمایت از افسران پلیس برگزار شده است.