حبیبی در گفتگو با مهر:

خاتمی با سخنرانی نمی تواند لکه فتنه‌گری را از دامن خود پاک کند

سیاسی

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، با بیان اینکه لکه ننگ فتنه‌گری به دامن برخی از اصلاح‌طلبان وجود دارد، گفت: خاتمی باید در یک اظهارنظر و بیانیه رسمی از فتنه گران اعلام برائت کند.

محمد نبی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه فتنه ۸۸ برای براندازی نظام در خارج از کشور طراحی شده بود، اظهارداشت: به دنبال این طراحی از سوی دشمنان عده ای در داخل به دام این فتنه براندازانه افتادند و در زمین دشمن بازی کردند.

وی با بیان اینکه استکبار با کودتای سبز به جنگ نظام جمهوری اسلامی آمده بود، گفت: تحلیلی که برخی ها ارائه می کنند و می گویند حوادث 88 یک رقابت انتخاباتی بوده است را قبول ندارم و این ماجراها با قصد براندازی نظام از سوی فتنه گران رخ داد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، خاطرنشان کرد: مردم چند ماه بعد از انتخابات ۸۸ صبر و رفتارهای فتنه‌گران را رصد کردند، بخصوص در روز عاشورا، وقتی شعارهای ساختارشکنانه سر داده شد و در روز قدس نیز فتنه گران شعار «نه غزه، نه لبنان» سر دادند، مردم راه خود را از اینان جدا کردند و در ۹ دی ۸۸ به میدان آمدند و حماسه آفریدند.

وی با بیان اینکه اگر همه اصلاح طلبان را فتنه گر بنامیم بی انصافی است، گفت: ما هر اصلاح‌طلبی را فتنه گر نمی دانیم، اصلاح‌طلبانی را سراغ داریم که در چارچوب نظام هستند و اصولگرایان رقیب اصولگرایان محسوب می شوند؛ اما اصلاح‌طلبان باید بدانند که کسانی که وارد فتنه شدند بخشی از جریان اصلاح‌طلبی بودند و لکه ننگ فتنه‌گری به دامن برخی از اصلاح‌طلبان وجود دارد.

حبیبی همچنین در واکنش به اظهارات اخیر خاتمی مبنی براینکه اطلاح طلبان برانداز نیستند، گفت: خاتمی به جای آنکه در پس پرده صحبت کند باید در یک اظهارنظر رسمی و انتشار بیانیه از فتنه گران اعلام برائت کند اما تاکنون این کار را خاتمی و دوستانش انجام ندادند؛ بنابراین این اظهارات نمی‌تواند لکه ننگ فتنه‌گری را از دامان اصلاح طلبان پاک کند.