احمدی در گفتکو با مهر مطرح کرد:

جزئیات یازدهمین سفر استانی رئیس جمهور به خراسان جنوبی

سیاسی

معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری، با تشریح سفر یک روزه رئیس جمهور به خراسان جنوبی گفت:

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یازدهمین سفر استانی رئیس جمهور به خراسان جنوبی گفت: رئیس جمهور روز چهارشنبه در بدو ورود به بیرجند پس از استقبال مردمی در استادیوم آزادی این شهر با مردم دیدار عمومی خواهد داشت.

معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری، افزود: دیدار با سرمایه گذاران بخش خصوصی تحت عنوان "توسعه و سرمایه گذاران" برنامه بعدی رئیس جمهور در این سفر ست . همچنین رئیس جمهور با علما، نخبگان و ایثارگران استان خراسان جنوبی دیدار و در جمع آنان سخنرانی خواهد کرد.

وی با اشاره به سفر برخی از وزرا و معاونین رئیس جمهور به شهرهای استان خراسان جنوبی گفت: این وزرا به برخی از شهرهای خراسان جنوبی سفر می کنند تا منتقل کننده پیام ، مشکلات و مطالبات مردم به رئیس جمهور باشند.

احمدی با بیان اینکه یازدهمین سفر استانی رئیس جمهور یک روزه خواهد بود، خاطرنشان کرد: شرکت در جلسه شورای اداری و نشست مطبوعاتی با خبرنگاران برنامه پایانی سفر رئیس جمهور به بیرجند خواهد بود.

بنابراین گزارش، تاکنون دولت یازدهم به استان های خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال بختیاری، اردبیل، زنجان، مشهد و گلستان سفر کرده است.