استادعلوم سیاسی دانشگاه تهران: اگر مجلس قدرت نداشته باشد تمام نقش هایش بی نتیجه خواهد ماند

انتخابات مجلس

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است که استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به تقویت جایگاه این نهاد خواهد انجامید.

سید رحیم ابولحسنی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبر آنلاین بر نقش اساسی و تاثیر گذار استانی شدن انتخابات بر تقویت نقش و جایگاه قوه مقننه در کشور تاکید کرد و افزود: زمانی جایگاه اسمی مجلس شورای اسلامی، تبدیل به جایگاه رسمی می شود که از توان و ویژگی های بالقوه نیز برخوردار گردد. همچنین بتواند نقش محول خود را تبدیل به نقش محقق کند و از عهده این کار بر آید  یکی از مهمترین صلاحیتها برخورداری ازکارگزاران (نمایندگان) توانمند است .

 وی در ادامه گفت: مجلس ما درقانون اساسی دارای نقش محول بسیار بالایی است. قانون گذاری ، سیاست گذاری و برنامه ریزی از کار ویژه های اسمی است که مجلس باید آن را انجام دهد. این کارویژها باید در همه حوزه ها ارایه گردد؛ از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا مسائل اجتماعی و حوزه خانواده و تفریحات. مجلس شورای اسلامی  باید برای هر نهادی در کشور قانون و سیاست گذاری کند،این اولین وظیفه مجلس شورای اسلامی است.

ابوالحسنی ، نظارت و کنترل را یکی از نقش های مهم و حساس مجلس دانست و افزود: مجلس می تواند بر همه دستگاه های نظام نظارت داشته باشد؛ چرا که تحقیق و تفحص،استیضاح وسوال از سایرنهادها و افراد از وظایف مجلس است. همه این امور مکانیزم هایی است که مجلس میتواند با عنوان نقش نظارتی داشته باشد.

وی در پایان گفت: نقش آخری  که مجلس بر عهده دارد انتخاب مسئولان سیاسی است؛ البته جزمقام رهبری و رئیس جمهور که توسط خبرگان و مردم انتخاب می شوند. مجلس باید تمام وزرای دولت را انتخاب کند. بخشی از اعضای شورای نگهبان ( 6 نفر) را مجلس بر می گزیند. بنابراین هم در انتخاب مسئولین و هم در قانون گذاری و هم نظارت، مجلس نقش پررنگ و حساسی دارد. مجلسی که دارای چنین جایگاه رفیعی است، نیازمند قدرتی است که بتواند این وظایف را به خوبی انجام دهد؛اما اگر این قدرت وجود نداشته باشد تمام نقش های محول ناتمام و بی نتیجه می ماند.

مشروح گفت و گوی دکتر ابولحسنی در کافه خبر را اینجا بخوانید.

29215

کد N639308