اختلافات جدید مقام‌های افغان بر سر معرفی اعضای کابینه

سیاسی

به گفته مقام‌های رسمی هنوز هیچ فهرستی رسمی از نامزدهای احتمالی تصدی سمت‌های وزارت به مجلس افغانستان نیامده است.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان از اختلافات جدید سران دولت وحدت ملی بر سر معرفی ۹ نفر از نامزدهای وزرای کابینه که قرار بود روز دوشنبه معرفی شوند، خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از آواپرس، به گفته مقام‌های رسمی هنوز هیچ فهرستی رسمی از نامزدهای احتمالی تصدی سمت‌های وزارت به مجلس افغانستان نیامده است.

برخی گزارش‌ها همچنین حاکی از وجود اختلاف میان سران دولت وحدت ملی است و گفته می‌شود که حتی در درون هر تیم نیز بر سر گزینش افراد اختلاف وجود دارد.

برخی از نمایندگان همچنین نگران‌ هستند که معرفی کابینه باز هم به تعویق بیفتد.

کد N639305