رایزنی وزیر دفاع عراق با پادشاه و نخست وزیر اردن

سیاسی

وزیر دفاع عراق که در اردن به سر می برد، مسائل امنیتی را با پادشاه و نخست وزیر این کشور بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردن، خالدی العبیدی وزیر دفاع عراق در کاخ الحسینیه با ملک عبدالله دوم دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار همکاری میان دو کشور به ویژه در زمینه نظامی مورد رایزنی قرار گرفت.

از سوی دیگر وی در دیدار با عبدالله النسور نخست وزیر اردن گفت: چالشهای پیش روی عراق زیاد است و عراق به حمایت در مقابله با این چالشها نیاز دارد.عراق به دنبال تاسیس ارتش حرفه ای است که قادر به دفاع از کشور باشد.

وزیر دفاع عراق از تمایل کشورش برای بهره گرفتن از تجربه اردن در زمینه آموزش نیروهای عراقی خبر داد.

نخست وزیر اردن نیز بر حمایت از عراق و عدم دخالت در امور داخلی آن تاکید کرد.