رویترز:

اهداف هسته ای ایران با فشار بر بودجه این کشور متوقف نمی شوند

سیاسی

خبرگزاری رویترز در گزارشی از احتمال کم توقف اهداف هسته ای ایران بر اثر فشار بودجه این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز با اشاره به کاهش قیمت نفت و تاثیر آن در کسری بودجه ایران نوشت: فشار بر بودجه ایران بعید است بتواند اهداف هسته ای ایران را متوقف کند.

رویترز در این خصوص نوشت: کاهش قیمت نفت شاید بتواند موجب کاهش استانداردهای زندگی در ایران شود اما بعید است که بتواند موجب تغییر مواضع هسته ای ایران در مذاکرات هسته ای و حمایت از دولت سوریه شود زیرا اینها اولویت های مسئولان ایرانی است.

در این گزارش با اشاره به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از سال 2008 بی سابقه بوده است آمده است که شاید این امر برای این هم مثل دیگر کشورهای عضو اپک مشکلاتی را در تنظیم بودجه بوجود آورد و انگیزه هایی را برای دستیابی به توافق هسته ای ایجاد کند اما موجب نخواهد شد تا اهداف و استراتژی های منطقه ای ایران از جمله در دستیابی به توافق هسته ای تاثیر زیادی داشته باشد.