غنی:

دولت جدید افغانستان اراده قاطع برای مبارزه با تروریسم دارد

سیاسی

رئیس جمهوری افغانستان گفت که دولت جدید افغانستان اراده قاطع برای مبارزه با تروریسم و افراطی گری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با "رابرته پینوتی" وزیر دفاع ایتالیا قبل از ظهر امروز در کاخ ریاست جمهوری افغانستان دیدار کرد.

در این دیدار هر دو طرف در مورد گسترش و تقویت روابط میان دو کشور، حمایت درازمدت ایتالیا از نیروهای امنیتی افغانستان، مبارزه با تروریسم و توسعه اقتصادی افغانستان و همچنان همکاری های منطقه ای بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور افغانستان در رابطه به مبارزه با تروریسم گفت که دولت جدید افغانستان اراده قاطع برای مبارزه با تروریسم و افراطی گری را دارد.

خانم رابرته پینوتی وزیر دفاع ایتالیا نیز در این دیدار ضمن تمجید از برنامه های دولت وحدت ملی، از تعهد درازمدت کشورش به افغانستان اطمینان داد و اظهار امیدواری کرد که تعهد مذکور بتواند روابط و مناسبات درازمدت میان دو کشور را هر چه بیشتر گسترش دهد.

وزیر دفاع ایتالیا تاکید کرد که پیشرفت هایی که در افغانستان صورت گرفته، باید حفظ و توسعه یابند و ایتالیا در این راستا آماده همکاری است.