کشته شدن یکی از جدایی طلبان جنوب یمن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی

سیاسی

همزمان با تظاهرات در شهر عتق در استان شبوه نیروهای امنیتی یکی از حامیان جدایی طلبان جنوب یمن را به قتل رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری یمنی "خبر" با انتشار خبری فوری از کشته شدن یکی از فعالان جدایی طلب جنوب یمن در استان "شبوه" توسط نیروهای امنیتی این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش این حادثه همزمان با آغاز تظاهرات در شهر "عتق" مرکز استان شبوه و زمانی که نظامیان یمنی قصد داشتند تظاهرات حامیان جدایی طلبان جنوب یمن را سرکوب کنند، رخ داد.