پاکسازی روستای "ابوحنطل" در جنوب تکریت

سیاسی

ارتش عراق در ادامه پیشروی های خود در جنوب تکریت روستای "ابو حنطل" را از داعش باز پس گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر پایگاه المسله با انتشار خبری فوری از پاکسازی روستای "ابو حنطل" در منطقه "عزیز بلد" واقع در جنوب تکریت خبر داد.

ارتش عراق همچنین طی 24 ساعت گذشته  پنج روستا را در نزدیکی شهر یثرب در جنوب تکریت از باز پس گرفت.